Make love – not loss

Yet another blog by Kristian Stokholm

Posts Tagged ‘miljø

Fra pisk til gulerod – Dansk fisk er så god

leave a comment »

Den 10. september 2011 er det Fiskens Dag. Fiske produktion er en af Danmarks styrker: Både fiskefangst og fiskeavl. Lad os styrke den bæredygtige fiskeproduktion.

Indlægget er skrevet af Kristian Stokholm, Folketingskandidat Radikale Venstre, Storkreds Sjælland

Som alle erhvervsdrivende, vil danske fiskeavlere have

  • Større produktion
  • bedre konkurrenceevne og
  • samtidig et bedre vandmiljø.

Myndighederne bør derfor gå fra et system med straf, kontrol og bureaukratisk bøvl til et system, hvor en god indsats for miljøet bliver belønnet med mulighed for en større produktion.

Ifølge interesseorganisationen Dansk Akvakultur omsætter akvakultur i dag for en mia. kr. om året. Men der er plads i markedet til en udvidelse til tre mia. kr. årligt ‐ til gavn både for økonomi og for beskæftigelse ikke mindst i de såkaldt ”yderområder”, hvor de fleste dambrug ligger. (Udtrykket “Akvakultur” som dækker her over opdræt af fisk og skaldyr både i dambrug og havbrug).

Akvakultur er verdens hurtigst voksende fødevareerhverv med vækstrater på op mod 10 % over de seneste to årtier – blot ikke i Danmark. Produktionen i akvakultursektoren udgjorde 13 pct. af verdens
produktion af spisefisk i 1990. I dag er den oppe på ca. 50 pct.

Danmark bør komme af med regulering ved kommando‐kontrol, foderkvoter og detaljerede forskrifter for anvendelse af den bedst mulige teknologi. I stedet skal erhvervet fremover primært reguleres med udgangspunkt i miljømål, udlederkrav og kvælstofkvoter.

Dansk akvakultur står i dag for en marginal andel af det totale tab af kvælstof til miljøet.
Men for at det ikke skal gå ud over miljøet, udestår der en fordelingspolitisk diskussion om kvælstof.

Desuden kan fiskeavlerne selv yde et bidrag ved på land at rense bedre og ved på havet at indføre fangkulturer som muslinger og tang. Det er fødevareproduktioner, der overvejende er gavnlig for miljøet, da både
tang og muslinger opsamler næringsstoffer.

Kilde: Dansk Akvakultur

Fiskeproduktion er med til at dække menneskehedens proteinbehov

I 1988 arbejdede jeg med fiskeavl i Zaïre (nuværende Dem. Rep. Congo)

Reklamer

Written by Kristian Stokholm

september 9, 2011 at 11:42 am